Zprávu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Nakladatelství Šťastní lidé publikovalo první knihu Ruperta Spiry v češtině – Přirozenost Vědomí – Eseje o jednotě mysli a hmoty, která oslovila mnohé čtenáře a duchovně hledající. Letošní vánoce si můžete obohatit svou knihovnu neduálních učení o druhou knihu tohoto mistra advaity – Popel Lásky, Slova k esenci neduality.

Nová kniha Ruperta Spiry nabízí esenciální náhledy, stručné výroky Ruperta Spiry sebrané z mnoha jeho sezení s žáky v Evropě a USA. Každá stránka je tak branou k neduálnímu chápání, i potenciálním přímým prožitkem Skutečnosti, jaká je, prožitkem podstaty sebe sama – Vědomí.

Koupit knihu Popel Lásky

Sbírka esenciálních výroků v knize Popel Lásky vyvolá zcela jistě mnohé otázky v myslích těch, kdo se s nedualitou teprve seznamují, a otevře jim dveře k novému chápání sebe a své reality. A pro ty, kdo Rupertovo učení již sledují a nechávají se jím vést, se bezpochyby stane osobním pokladem a možná konečným průvodcem do čistého Bytí a své esence – Vědomí.

Ve svých Slovech k esenci neduality se Rupert zamýšlí nad tím, jaký smysl má popisovat slovy to, co myšlenka nemůže obsáhnout. Mnozí mudrci, chtějí-li vyjádřit Skutečnost, mlčí. Anebo – použijí naopak velké množství slov, aby nakonec touto cestou přivedli mysl „domů“ – tam kde se všechna slova vytratí. Rupert používá slova skutečně mistrně a ve své pokoře vyjadřuje s jemným úsměvem jemu vlastním naději, že alespoň některá z nich vyvolají v našem nitru vzpomínku, kým jsme a co je naší přirozeností, a ta v nás bude sílit a rozšiřovat se, až nakonec zbude jen to, čím skutečně jsme, a vše, čím nejsme, postupně shoří, až na popel lásky.

Rupert Spira

O autorovi knihy Popel Lásky

Rupert Spira je současný učitel neduality. Žije v Anglii a se svými žáky se pravidelně setkává na seminářích v Evropě a USA. Své hluboké poznání získal v průběhu desetiletí od učitelů v tradici klasické advaita-védánty pod vedením Dr. Francise Rolese a Šantananda Sarasvatího. Inspiroval a učil se také od P. D. Uspenského, Krišnamúrtiho, Rúmího, Ramany Maharšiho, Nisargadatty Maharádže a Roberta Adamse. V roce 1997 se seznámil se svým učitelem Francisem Lucillem, který mu předal učení přímé cesty Átmanandy Krišny Menona, ale zejména uvedl Ruperta Spiru přímo do esenciální přirozenosti zkušenosti.

www.stastni-lide.cz

Sledujte nás na sociálních sítích

Z předmluvy ke knize Popel Lásky

Kniha Popel Lásky je destilací pronikavých sdělení Ruperta Spiry sesbíraných z mnoha jeho sezení, na nichž předával své učení. Každá sloka je jako žhnoucí pochodeň. Máme-li se jim skutečně přiblížit, s důvěrou a otevřeně, budeme si muset uvnitř posvítit na změť všech našich přesvědčení a klamů, které nás udržují ve stálém tichém zoufalství, jež jsme nakonec přijali za nevyhnutelné. Každá sloka této knihy pálí vše, čím nejsme, a odhaluje, čím jsme.

"Jistotu a štěstí nelze nalézt v ničem, co přichází a odchází. Hledej ve svém prožitku to, ať je to cokoliv, co se v něm neobjevuje, nepohybuje, nemění a nemizí, a jen do toho vkládej svou identitu, jistotu a štěstí."

"Štěstí je jednoduše nechat vše být právě takové, jaké to v každém okamžiku je."

"Já, Vědomí, nemohu být nikdy viděno ani znáno jako objekt, a přece všechny objekty jako myšlenky, pocity, tělesné prožitky a smyslové vjemy svítí jen mým světlem."

"Myslí znej deset tisíc věcí, srdcem ciť jen jednu Skutečnost."

kniha Popel lásky
kniha Popel lásky
kniha Popel lásky
kniha Popel lásky
kniha Popel lásky
kniha Popel lásky

Další ukázky z knihy

Vzpomínka na naši přirozenost, věčnou přítomnost a nekonečnost, se v duchovních tradicích nazývá různě — probuzení, osvícení, satori, osvobození, iluminace, nirvána, vzkříšení, mókša, bódhi, rigpa, kenšó atd. Pokaždé však jde o stejnou zkušenost: opuštění ztotožňování se s čímkoliv, co jsme dříve považovali za esenciální pro naše já a jemu vlastní. V zenové tradici se mluví o velké smrti, v křesťanské o ukřižování a vzkříšení: rozpuštění všech omezení, do nichž myšlenka zahalila naše Já, a odhalení jeho pravé přirozenosti — věčnosti a nekonečnosti.

Koupit knihu Popel Lásky

„Rupert Spira je umělec. Tesá slova do zhuštěných forem čisté inteligence, k nimž není co dodat, ani jim co vzít. Tvaruje naše chápání, až se stane čistým světlem, čistým plamen. Hledači pravdy znalí Rupertova učení rozpoznají jeho esenci ve slovech: stručné, ostré jako diamant, ohromující úžasným vyšším uvažováním, přičemž jsme koupáni v bezpodmínečné lásce. Ti ostatní budou zasaženi jasností a hloubkou přenosu Skutečnosti od tohoto mistra advaity a osvícení záblesky vnitřní revoluce.“

Monique Proulx

logo Štastní lidé

Vydáváme knihy od roku 1995. Zůstáváme komorním vydavatelstvím. Věnujeme se knihám z oblasti duchovních nauk a osobního rozvoje v duchu transpersonálních přístupů. K našim publikacím patří kniha učitelky buddhismu Pemy Čhödrön: "Když ztrácíme půdu pod nohama" nebo série knih o práci se světlem a energií od autorů Sanaya Roman a Duane Packer, PhD. Po odmlce se vracíme na knižní trh a k hledajícím se záměrem věnovat se nedualitě v knížkách.

www.stastni-lide.cz

Šárka Tichá
překladatelka, nakladatelka
Meriva Translations
jazyková korektura
Adam Tichý
překladatel, zásilky a podpora
tvorba internetových stránek
Martin Třešňák
typografie a grafika obálky
Kristýna Mizerová
jazyková korektura
AF BKK
tisk
Jarmila Koudelková
tematické konzultace
fi-lip
účetnictví
grafik propagačních tiskovin
Zpět nahoru